MR FLOOR s.r.o.

 • Bajkalská 9
  831 04  Bratislava
 •  
 • PREVÁDZKA

 • Závada 67
  955 01 Topoľčany
 •  
 • Rastislav Hobík
  konateľ

 • Tel.: +421 915 973 057
 • e-mail: mrfloor.sk@gmail.com                                                                                                 info@mrfloor.sk
 • IČO: 46 618 686 
 • IČ DPH: SK 2023502404