Za 7 ročnú tradíciu sme zrealizovali viac ako 90 tisíc metrov štvorcových poterov
od rodinnch domov po polyfunkčné objekty.

Naša hlavná priorita je kvalita poterov a normová rovinatosť.