Spoločnosť MR FLOOR bola založená v roku 2007 po dlhoročných skúsenostiach v obore betonáže poterov.  Špecializuje sa na betonáž poterov s použitím najmodernejších technológií, s ktorými majú naši spolupracovníci dlhoročné skúsenosti. Sú vhodné ako na klasické betonové potery, tak aj na betónovanie podlahového kúrenia.

Naša spoločnosť sa zaoberá

  • návrhom a realizáciou skladieb hrubej podlahy (jednotlivé konštrukčné vrstvy medzi stropnou doskou a nášlapnou vrstvou – parkety, keramická dlažba, PVC )
  • špecializuje sa na realizáciu poterov s použitím najmodernejších technológií, s ktorými majú naši pracovníci dlhoročné skúsenosti.
  • Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy tvorí podkladovú vrstvu pre finálnu nášlapnú vrstvu, preto su na ňu kladené vysoké technické požiadavky ako rovinnosť, pevnosť, pružnosť, dobrá tepelná vodivosť. 
  • Tieto požiadavky ovplyvňuje celý proces spracovania zmesí a uloženie.

 

Spoločnosť v súčastnej dobe pôsobí v celej SR, špecializuje sa na západné a stredné Slovensko. Naša metóda spracovania betónovéj zmesy sa už dlhé roky používa vo vyspelých štátoch. Zmes sa mieša priamo na stavbe a na určené miesto sa prepravuje pomocou pneumatického prepravníku poterov Brinkmann Estrich Boy 260/45. Transportuje sa tlakom vzduchu hadicami o priemere 10 cm, max. do vzdialenosti: vertikálne  60 m a horizontálne 150m. Zaručujeme normovú rovnosť povrchu  2mm/2m, pri ktorej sa môže priamo na poter bez ďalších úprav klásť keramická dlažba, plávajúca podlaha, parkety, PVC.

Taktiež je dôležité vybrať si správny materiál (betónové, liate, lahčené potery) podľa toho, či sa jedná o novostavbu, rekonštrukciu a aké technické požiadavky sú na danú stavbu kladené.

 

Pre správne zvolenie materiálu a pracovného postupu musíme posudzovať, či má podklad : 

  • veľké rozdiely v nerovnosti podkladu, veľké rozdiely výšok k jednotlivým konštrukčným prvkom /okná, dvere/
  • praskliny, pevnosť, nasiakavosť podkladu
  • aktuálna vlhkost podkladu

Zaručujeme normovú rovnosť povrchu 2mm/2m, pri ktorej sa môže priamo na poter bez ďalších úprav klásť keramická dlažba, plávajúca podlaha, parkety, pvc.

Máte záujem o naše služby?

alebo nám napíšte