POTERY MR FLOOR

CEMENTOVÉ POTERY

Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy, ktorá tvorí podklad pod finálnu vrstvu, musí spĺňať technické požiadavky, ako sú rovinnosť, pevnosť, tvrdosť, dobrá tepelná vodivosť.

Cementový poter / betónová mazanina/
Potery sa spracuvávajú pomocou čerpadla Brinkmann Estichboy

Cement CEM II/B 32,5 R v množstve300 kg/m3
Kamenivo riečne frakcia 0 -4
Voda 120 l

SPÁDOVÉ POTERY

Sú to klasické pieskovocementové  potery sťahované do spádu podľa žiadosti objednávateľa, projektovej dokumentácie.
Používajú sa najmä v garážach, balkonoch, terasách, ploché strechy..

TermoBeton®  POLYSTYRÉNBETÓN

Základom týchto poterov je špecialne upravená polystarenová drť penového polystyrénu, EKOSTYREN.  Je lahko miešatelná s vodou, cementom a pieskom. Nie je určený jako nosný prvok, ale jako výplňový prevažne do vodorovných konštrukcií. 

Certifikovaný materiál TermoBeton® v stavebníctve označovaný ako POLYSTYRÉNBETÓN patrí do kategórie ĽAHKÝCH BETÓNOV. TermoBeton®  je homogénna zmes vyrábaná priamo na stavbe. Je to zmes polystyrénovej drte, cementu, vody a špeciálných aditív. Zmes sa mieša v šnekovej miešačke a hadicami sa dopravuje priamo na miesto spracovania. 

Jeho veľkou výhodou je ľahká spracovateľnosť, nizka objemová hmotnosť čo nezaťažuje konštrukcie, výborné mechanicko - fyzikálne vlastnosti. V stavebníctve má veľmi široké využitie :

  • spádovanie a zateplenie plochých striech pri rekonštrukciách a novostavbách
  • vyrovnanie podkladu, podlahy pri rekonštrukcii v interiérech / veľký výškový rozdiel /
  • zvukovoizolačná vrstva - odhlučnenie podlahy
  • výplň stavebných konštrukcií / stropy, steny, klemby /
  • zateplenie stropov, medzistropných priestorov
  • podkladná, vyrovnávacia vrstva pod plastové bazény
  • súčasť konštrukcie hrubých podláh

Všeobecné podmienky pri kladení poterov

Podklad, na ktorý sa aplikuje betonový poter musí byť pevný bez uvolňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistot, dostatočne vyzretý. Teplota vzduchu a podkladu musí byť počas spracovania a tuhnutia materiálu od 5 do 30 °C. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu je potrebné chrániť plochy pred slnečným žiarením, dažďom, vetrom, mrazom.
 

Technologický postup pri kladení betonových poterov

V prvej fáze realizácie poterov sa musíme dokladne oboznámiť so stavbou. Následne sa zamerajú požadované výšky. V druhej fáze, po dopravení hmoty na požadované miesto sa urobia vodiace pásy z poterovej hmoty podľa zameraných výšok, ktoré slúžia na ťahanie poteru v požadovanej výške. Na zvyšnú plochu kladieme betonovú zmes. Nahrubo sa rozprestie a pomocou laty vedenej po vodiacich pásoch sa sťahuje do roviny /prípadne do spádu/. Zhutnená zmes sa ďalej vyhladí pomocou gletovacieho hladidla na potery. Pri realizácii poteru sa musia dodržiavať požiadavky na dilatovanie poterovej dosky a tvorbu škár. Okrajové, konštrukčné a pohybové škáry treba pripraviť pred kladením poteru, zmrášťovacie a pracovné škáry sa realizujú v priebehu kladenia.
 

Ošetrenie betonových poterov

Poter sa musí počas prvých 48 hodín udržiavať vo vlhkom stave, chrániť pred prievanom, slnečným žiarením alebo rýchlym vysychaním. Od 3 dňa sa odporúča intenzívne vetranie miestností aspoň 5 krat denne po dobu 10 min.Pri vysychaní je tiež potrebné zohladniť hrúbku poteru. V miestach s väčšou hrúbkou sa musí počítať s dlhším časom vysychania. Na vysychajúci poter by sa nemali klásť žiadné predmety aby nedochádzalo k nerovnomernému vysychaniu a aby nedošlo k poškodeniu poteru. Prednosťou klasických betonových poterov v porovnani so samonivelačnými potermi je ich nizka cena a preto sa uprednostňujú najmä v miestach s požadovanou väčšou hrúbkou poteru, prípadne ako vyrovnávacia vrstva podkladu.

Zaručujeme normovú rovinnatosť poteru 2mm/2m