Predmetom činnosti firmy MR FLOOR s.r.o. je realizácia poterov:

CEMENTOVÉ POTERY / PIESKOVOCEMENTOVÉ

Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy, ktorá tvorí podklad pod finálnu vrstvu, musí spĺňať technické požiadavky, ako sú rovinnosť, pevnosť, tvrdosť, dobrá tepelná vodivosť. VIAC >>

 

SPÁDOVÉ POTERY

Klasické pieskovocementové  potery sťahované do spádu podľa žiadosti objednávateľa, projektovej dokumentácie. Používajú sa najmä v garážach, balkonoch, terasách, ploché strechy..VIAC >>

 

ĽAHČENÉ BETÓNY / TERMOBETÓN / POLYSTYRÉNBETÓN

Certifikovaný materiál TermoBeton® v stavebníctve označovaný ako POLYSTYRÉNBETÓN patrí do kategórie ĽAHKÝCH BETÓNOV. TermoBeton®  je homogénna zmes vyrábaná priamo na stavbe. VIAC >>

 

KERAMZITBETÓN

Plnivom je umelé kamenivo typu keramzit - obchodný názov Liapor. Získava sa zo zvláštneho druhu ílu výrobou za vysokých teplôt.

Máte záujem o naše služby?

alebo nám napíšte

Všeobecné podmienky pri kladení poterov

Podklad, na ktorý sa aplikuje betonový poter musí byť pevný bez uvolňujúcich sa častíc, zbavený prachu a nečistôt, dostatočne vyzretý. Teplota vzduchu a podkladu musí byť počas spracovania a tuhnutia materiálu od 5 do 30 °C. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu je potrebné chrániť plochy pred slnečným žiarením, dažďom, vetrom, mrazom.
 

Technologický postup pri kladení betonových poterov

V prvej fáze realizácie poterov sa musíme dokladne oboznámiť so stavbou. Následne sa zamerajú požadované výšky. V druhej fáze, po dopravení hmoty na požadované miesto sa urobia vodiace pásy z poterovej hmoty podľa zameraných výšok, ktoré slúžia na ťahanie poteru v požadovanej výške. Na zvyšnú plochu kladieme betonovú zmes. Nahrubo sa rozprestie a pomocou laty vedenej po vodiacich pásoch sa sťahuje do roviny /prípadne do spádu/. Zhutnená zmes sa ďalej vyhladí pomocou gletovacieho hladidla na potery. Pri realizácii poteru sa musia dodržiavať požiadavky na dilatovanie poterovej dosky a tvorbu škár. Okrajové, konštrukčné a pohybové škáry treba pripraviť pred kladením poteru, zmrášťovacie a pracovné škáry sa realizujú v priebehu kladenia.
 

Ošetrenie betonových poterov

Poter sa musí počas prvých 48 hodín udržiavať vo vlhkom stave, chrániť pred prievanom, slnečným žiarením alebo rýchlym vysychaním. Od 3 dňa sa odporúča intenzívne vetranie miestností aspoň 5 krat denne po dobu 10 min.Pri vysychaní je tiež potrebné zohladniť hrúbku poteru. V miestach s väčšou hrúbkou sa musí počítať s dlhším časom vysychania. Na vysychajúci poter by sa nemali klásť žiadné predmety aby nedochádzalo k nerovnomernému vysychaniu a aby nedošlo k poškodeniu poteru. Prednosťou klasických betonových poterov v porovnani so samonivelačnými potermi je ich nizka cena a preto sa uprednostňujú najmä v miestach s požadovanou väčšou hrúbkou poteru, prípadne ako vyrovnávacia vrstva podkladu.


Zaručujeme normovú rovinatosť poteru 2mm/2m