CEMENTOVÉ POTERY

Zhotovujú sa z polosuchej zmesi cementu, štrku /fr. 0-4mm/,vody, prísady zlepšujúce spracovateľnosť a vlastnosti zmesi /plastifikátory, zušlachťovače/.

Metóda spracovania betonovéj zmesy spočíva v tom, že zmes sa mieša priamo na stavbe a na určené miesto sa prepravuje pomocou pneumatického prepravníku poterov Brinkmann Estrich Boy 260/45. Transportuje sa tlakom vzduchu hadicami o priemere 70 mm, max. do vzdialenosti : vertikálne  150 m a horizontálne 60m.Zaručujeme normovú rovnosť povrchu  2mm/2m pri ktorej sa može priamo na poter bez ďalších úprav klásť keramická dlažba, plávajúca podlaha, parkety, pvc.

Pevnosť betonových poterov  je B 20 (C 16/20/)  s charakteristickou kockovou pevnosťou( 28 dennou) min  20 MPa. Podľa požiadaviek objednávateľa vieme zabezpečiť vyššiu pevnosť

  • Používajú sa najmä v garážach, balkonoch, terasách, ploché strechy..
  • zhotovujú sa z polosuchej zmesi cementu, štrku /fr. 0-4mm/,vody, prísady zlepšujúce  
  • spracovatelnosť a vlastnosti zmesi /plastifikátory, zušlachťovače/  
  • Pevnosť betonových poterov je B 20( C 16/20/) s charakteristickou kockovou pevnosťou( 28 dennou) min 20 MPa