Cementové potery
Cementové potery

Normová rovinatosť 2mm / 2m

Potery na rôzne druhy podláh

Najlepšia cena za kvalitu

alebo nám napíšte

Nezáväzná cenová ponuka

Pošlite nám základné údaje a my vás budeme čo najskôr kontaktovať

Meno a priezvisko:
Miesto realizácie (mesto):
Odhadovaný rozsah (m2):
Telefón:
E-mail:
Dodávka prác:
Poznámky:

Zhotovujú sa z polosuchej zmesi cementu, štrku /fr. 0-4mm/, vody, prísad zlepšujúcich spracovateľnosť a vlastnosti zmesi /plastifikátory, zušľachťovače/.

Metóda spracovania betónovéj zmesy spočíva v tom, že zmes sa mieša priamo na stavbe a na určené miesto sa prepravuje pomocou pneumatického prepravníku poterov Brinkmann Estrich Boy 260/45. Transportuje sa tlakom vzduchu hadicami s priemerom 70 mm, max. do vzdialenosti: vertikálne 150 m a horizontálne 60m. Zaručujeme normovú rovnosť povrchu 2mm/2m, pri ktorej sa môže priamo na poter bez ďalších úprav klásť keramická dlažba, plávajúca podlaha, parkety, PVC.

Pevnosť betónových poterov je B 20 (C 16/20/)  s charakteristickou kockovou pevnosťou (28 dennou), min. 20 MPa. Podľa požiadaviek objednávateľa vieme zabezpečiť vyššiu pevnosť.

  • Používajú sa najmä v garážach, balkónoch, terasách, na ploché strechy..
  • Zhotovujú sa z polosuchej zmesi cementu, štrku /fr. 0-4mm/, vody, prísady zlepšujúce spracovatelnosť a vlastnosti zmesi /plastifikátory, zušlachťovače/
  • Pevnosť betonových poterov je B 20( C 16/20/) s charakteristickou kockovou pevnosťou( 28 dennou) min 20 MPa