SPÁDOVÉ POTERY

sú to vlastne klasické betonové potery sťahované do spádu podľa žiadosti objednávateľa, projektovej dokumentácie.Používajú sa najmä v garážach, balkonoch, terasách, ploché strechy.