Spádové potery
Spádové potery

Klasické betonové potery sťahované do spádu podľa žiadosti objednávateľa a projektovej dokumentácie.
Používajú sa najmä v garážach, balkónoch, terasách či na ploché strechy.

alebo nám napíšte

Nezáväzná cenová ponuka

Pošlite nám základné údaje a my vás budeme čo najskôr kontaktovať

Meno a priezvisko:
Miesto realizácie (mesto):
Odhadovaný rozsah (m2):
Telefón:
E-mail:
Dodávka prác:
Poznámky: