KERAMZITBETÓN

Plnivom je umelé kamenivo typu keramzit obchodný názov Liapor. Získava sa zo zvláštneho druhu ílu výrobou za vysokých teplôt.

Hutný  keramzitbetón

Používa sa podobne ako normálny betón na monolitické konštrukcie, predpäté, železobetóny. Vyrába sa v rovnakých pevnostných triedach ako klasický betón.
Rozdielná je iba objemová hmotnost, ktorá je až o 2/3 nižšia ako u klasického betónu.

 

 Pórovitý keramzitbetón

Nižšia pevnosť oproti hutnému lahčenému keramzitbetónu, ale taktiež veľmi nízka objemová vlastnost a dobré izolačné vlastnosti. Pórovitý ľahčený keramzitbetón nie je vhodný na nosné prvky, ale jako konštrukčné vrstvy hrubých podláh, výplne stropov..
Používa sa na konštrukcie, kde sú kladené vyššie akustické nároky.
Vďaka nizkej objemovej hmotnosti je vhodný na rekonštrukcie, aby sa nezaťažovali nosné konštrukcie.

Vyznačuje sa:

  • nízkou objemovou hmotnosťou
  • veľkou pevnosťou
  • malou nasiakavosťou
  • tvarovou stálosťou
  • vynikajúcimi tepelno-izolačnými schopnosťami
  • mrazuvzdornosťou